Privacybeleid

Waarom verzamelt salivamints uw (persoons)gegevens?


Salivamints neemt de volgende persoonsgegevens van je op in een database:

• voornaam en achternaam

• adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, stad, land)

• email adressen

• telefoonnummer(s)

• IP-adres

 


Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt:

• Om aan een wettelijke plicht te voldoen

• Indien dit noodzakelijk is om de rechten van jouw of van ons te beschermen

• Indien dit is toegestaan in het kader van jouw relatie met ons

• Om je te benaderen met nieuws over producten en acties van salivamints (indien je hiervoor jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming geeft).

 
Wij verwerken deze persoonsgegevens om een aantal redenen:

• contact met je op te nemen en onderhouden

• om facturen aan je te sturen

• de onderling overeengekomen diensten te kunnen leveren

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen wanneer het nodig is voor de hierboven genoemde redenen of als er een wettelijke plicht bestaat om dit te doen.

 


Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Indien je geen zakelijke relatie (meer) met ons heeft, bijvoorbeeld omdat wij geen diensten meer aan je leveren, dan verwijderen wij jouw persoonsgegevens nadat jij dit schriftelijk aan ons heeft doorgegeven. Voor bepaalde gegevens (zoals die nodig zijn voor de financiële administratie) bestaat een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

 


Delen wij jouw persoonsgegevens met anderen? 

Wij geven jouw persoonsgegevens alleen door aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jouw, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 


Wat doen wij met bezoekersstatistieken van websites? 

De websites die wij beheren houden algemene bezoekgegevens bij, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en een aantal gegevens die jouw browser meestuurt. Wij verzamelen deze gegevens om analyses te maken van het bezoek- en klikgedrag op deze websites zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren en onze systemen beter kunnen beveiligen. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Bezoekersstatistieken bijgehouden door derden

Naast de hierboven genoemde algemene gegevens maken enkele van de website van salivamints ook gebruik van de externe diensten om bij te houden hoe bezoekers deze gebruiken en wat de effectiviteit is van ingrepen op de website en van online advertentiecampagnes. Het gaat om de volgende diensten:

• Google Analytics

Deze dienst heeft een eigen privacy beleid.

 


Hoe beveiligen jullie mijn gegevens?

Salivamints beveiligt jouw persoonsgegevens op verschillende wijzen om tegen te gaan dat er misbruik van wordt gemaakt, dat onbevoegden er toegang tot krijgen of dat jouw persoonsgegevens op andere wijze openbaar worden gemaakt. Wij hebben, onder andere, de volgende maatregelen genomen:

• Het websiteverkeer is beveiligd via SSL

• Alleen toegang tot bezoekersstatistieken en persoonsgegevens voor ons personeel dat ermee moet werken

 


Nieuwsbrief:

Salivamints verzendt af en toe een nieuwsbrief aan zodat jij op de hoogte kunt blijven van acties en andere relevante informatie. In iedere e-mail wordt jouw de optie geboden om desbetreffende nieuwsbrief niet meer te ontvangen door middel van een unsubscribe link.

 

Online betalen:

Voor het uitvoeren van online betalingen werken wij samen met Mollie. Mollie verwerkt en bewaart de betalingsgegevens zoals jouw creditcard- en bankgegevens. Mollie voldoet aan alle veiligheidsrichtlijnen die de creditcardmaatschappijen en banken daaraan stellen, meer informatie op www.mollie.com.
 

Wat zijn cookies en hoe werken ze?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt.

Wil jij meer weten over cookies? Lees er dan alles over op: https://adwolves.nl/blog/wat-zijn-cookies-en-hoe-werken-ze/

 

Als jij meer informatie wenst hoe jouw persoonsgegevens beveiligd zijn, dan kan jij altijd contact opnemen met salivamints@outlook.com